ورق آلومینیوم
ورق آلومینیوم
ورق آلومینیوم
ورق آلومینیوم

میلگرد های تولیدی داخل کشور عمدتا با آلیاژی بر گرفته شده از گروه 7000،2000و یا 6000 تولید میشود و در صورت نیاز به آلیاژی دقیق قابلیت تولید در یک آلیاژ خاص مانند 7075 یا 6061 و یا دیگر آلیاژهای را وجود دارد.(قالبهای سفارشی پذیرفته میشود.)

ميلگرد هاي آلومينيومي با آلياژ هاي زيادي توليد مي شوند. ترکيبات موجود در اين آلياژها طيف وسيعي از جوش پذيري ، مقاومت در برابر خوردگي و ماشين کاري را ايجاد مي نمايد. از ميلگرد هاي آلومينيومي در صنايع ساختماني ، دريايي ، نظامی و هوا فضا استفاده مي گردد. ميلگرد از بيلت آلومينيوم با آلياژ هاي مختلف اکسترود مي گردد.