ورق آلومینیوم
چهار پهلو آلومینیوم 6061 با سطح مقطع مربعی از سری آلیاژهای آلومینیومی 6061 ساخته شده است که به آن خواص شکل پذیری بالا، جوش پذیری، مقاومت به خوردگی بالا و چقرمگی خوب را داده است. مقاومت به خوردگی و سبک وزنی از ویژگی های بسیار مهم این چهار پهلوها هستند. از این چهار پهلو می توان در کارهایی مانند ساخت اسکلت سازه ها، حصارها، شافت ها و انواع سازه های پشتیبان استفاده کرد.

تسمه های آلومینیومی یا تسمه های آلومینیومی آلیاژی زیر مجموعه ای از تسمه های فلزی هستند. تسمه های آلومینیومی از آلیاژهایی ساخته شده اند که در حدود 90 تا 95 درصد آن از عنصر آلومینیوم و مابقی آن بنا به خواص مکانیکی و الکتریکی مورد نیاز و بهبود آنها مانند استحکام، مقاومت به خوردگی، رسانایی جریان الکتریکی و رسانایی جریان گرمایی از عناصر آلیاژی دیگر تشکیل شده اند. از تسمه های آلومینیومی در مواردی مانند پوشش سقف ها، قرنیزها، ساخت قطعات خودرو، مخازن ضد زنگ، رساناهای الکتریکی، قطعات ماشین آلات، تولید سقف های کاذب و … استفاده می شود.